Kalendarium

Niedziela, 2017-09-24

Imieniny: Dory, Gerarda
Jesteś tutaj: Start / Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny

LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Pierwsze logowanie do witryny systemu UONET+ - skrócony opis

Dostęp do witryny mają tylko zalogowani użytkownicy. Loginem użytkownika jest jego adres e-mail, natomiast hasło dostępu użytkownik tworzy podczas pierwszego logowania do witryny systemu.

Po utworzeniu hasła dostępu konieczne jest ponowne uruchomienie witryny systemu i zalogowanie się. Po zalogowaniu użytkownik kierowany jest na jego stronę startową, która zawiera komplet informacji dedykowanych dla niego. 

Tworzenie hasła dostępu do witryny UONET+

 1. Uruchom przeglądrkę stron internetowych, wprowadź adres https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminawagrowiec/?logout=true i naciśnij klawisz ENTER.

 2. Na wyświetlonej stronie startowej witryny kliknij przycisk Zaloguj się. 3. W oknie Logowanie w polu Nazwa Użytkownika wprowadź swój adres e-mail, a następnie kliknij odsyłacz Przywracanie dostępu. 4. W oknie Przywracanie dostepu dokonaj autoryzacji operacji poprzez przepisanie tekstu z obrazka. Jeśli tekst jest nieczytelny, wygeneruj następny, klikając przycisk . Następnie w polu Adres E-mail wprowadź swój e-mail i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.  Wyświetli się strona z informacją, że na zapisany w systemie adres wysłano wiadomość, zawierającą dalsze instrukcje.  5. Odbierz wiadomość, przeczytaj ją i kliknij odsyłacz do strony, na której będzie możliwe będzie wprowadzenie hasła dostępu. 6. Na stronie Przywracanie hasła użytkownika dokonaj ponownie autoryzacji operacji, wprowadź hasło w polach Nowe hasło Powtórz nowe hasło i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło.  Wyświetli się strona Podsumowanie operacji zawierająca informację, że hasło zostało zmienione.  7. Zamknij okno przeglądarki. 

Uruchamianie witryny systemu UONET+ po utworzeniu hasła dostępu

 1. Przejdź do strony startowej witryny UONET+, kliknij przycisk Zaloguj się.

 2. W oknie Logowanie wprowadź swój adres e-mail i utworzone podczas pierwszego logowania hasło dostępu i kliknij Zaloguj się  Nastąpi przekierowanie na stronę startową użytkownika. 

 3. Zapoznaj się z informacjami zawartymi na stronie i przejdź do wybranego modułu, korzystając z odsyłaczy zawartych na stronie. Pliki do pobrania