Kalendarium

Środa, 2018-07-18

Imieniny: Kamila, Karoliny
Loga

Obszar 1: Wychowanie fizyczne – aktywność fizyczna na lekcjach

Aby umożliwić uczniom twórczy i aktywny udział w lekcji  uwzględniam w swojej pracy ich zainteresowania. Odstępuję od „schematycznego realizowania programu” i dopuszczam uczniów do współdecydowania o charakterze i przebiegu zajęć. Daje to duże korzyści i sprawia, że lekcja staje się atrakcyjniejsza, a oczekiwania uczniów w miarę spełnione. Inną, wyznawaną przeze mnie wartością w realizowaniu i kształtowaniu nawyku aktywności ruchowej wśród dzieci jest cyt. za Januszem Korczakiem „nie zmuszanie dzieci do aktywności lecz wyzwalanie ich aktywności”. Szczególną metodą i formą na potwierdzenie tych wartości oraz ulubioną, nie tylko przez dzieci są gry i zabawy. Atrakcyjne, powszechnie dostępne, oparte na potrzebie ruchu, dają duże przeżycia emocjonalne, umysłowe i motoryczne. Gry, a zwłaszcza zabawy można modyfikować, dopasowywać do umiejętności i możliwości ruchowych dzieci. Uczą ponadto samodzielnego myślenia, rozwijają osobowościowo, a przede wszystkim wzmacniają poczucie własnej wartości. Mając na uwadze te wartości przeprowadziłam lekcje wychowania fizycznego w oparciu o konspekty lekcji: dla klasy 4a „ Gry i zabawy w doskonaleniu elementów techniki gry w unihokeja i dla klasy 6b „Gry i zabawy w nauczaniu techniki odbić w badmintonie”.

Pliki do pobrania

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie