Kalendarium

Niedziela, 2017-09-24

Imieniny: Dory, Gerarda

Przekaż 1 % podatku

PRZEKAŻ 1%

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU

DLA ŚRODOWISKOWEGO KOŁA TPD W ŻELICACH ?

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Środowiskowe w Żelicach znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku dochodowego.

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Przekazanie przez podatników swojego 1% dla TPD jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38). Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krajowym Rejestrze Sądowym (czyli KRS 0000322302). Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. (poz. 127, 129 – PIT-28, poz. 303, 305– PIT-36, poz. 106, 108 – PIT-36L, poz. 124, 126 – PIT-37, poz. 59, 61 – PIT-38).

Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu)

 

131. numer KRS
132. 1 % podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
133. Cel szczegółowy – nazwa jednostki
134. Wyrażenie zgody na udostępnienie danych o podatniku dla OPP
135. kontaktowy adres e-mail

KROK 3. US przekazuje pieniądze dla TPD

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Co zrobić, aby przekazać swój 1% podatku dla TPD Koło Środowiskowe w Żelicach ? 

Aby przekazać 1% podatku dochodowego dla TPD Koło Środowiskowe w Żelicach, należy zwrócić szczególną uwagę na rubrykę „cel szczegółowy”. Wpisanie samego numeru KRS sprawi, że przekazane pieniądze trafią do TPD, umieszczenie tam nazwy Koło Środowiskowe w Żelicach sprawi, że pieniądze trafią do dzieci i uczniów z Zespołu Szkół w Żelicach.

Galeria

Powiększ zdjęcie