Kalendarium

Niedziela, 2017-09-24

Imieniny: Dory, Gerarda

Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 4 września 2017 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2017 r.
3. Klasyfikacja semestralna /roczna - 29 stycznia 2018 r. / 8 czerwca 2018 r.
4. Ferie zimowe - 12 - 25 lutego 2018 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna - 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
6. Egzamin gimnazjalny:
          - część humanistyczna - 18 kwietnia 2018 r. (środa)
          - część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
          - część z języka obcego nowożytnego - 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 22 czerwca 2018 r.
8. Ferie letnie - 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.
9. Wywiadówki (obecni wszyscy nauczyciele):

 • klasa 1 SP, 4 SP, 7 SP– 16:00
 • klasa 2 SP, 5 SP, II G – 17:00
 • klasa 3 SP, 6 SP, III G – 18:00

  • 11 września 2017 r. (poniedziałek) – organizacyjna
  • 20 listopada 2017 r. (pon.)
  • 8 stycznia 2018 r. (pon.) - zagrożenia
  • 5 lutego 2018 r. (pon.)
  • 9 kwietnia 2018 r. (pon.)
  • 14 maja 2018 r.(pon.) - zagrożenia
  • 11 czerwca 2018 r. (pon.)

10. Wywiadówki w oddziałach przedszkolnych:

 • 3-latki godz. 14:00
 • 4-latki godz. 15:00
 • 5-latki godz. 16:00
 • 6-latki godz. 17:00
  • 11 września 2017 r. (poniedziałek) – organizacyjna
  • 20 grudnia 2017 r.
  • 22 stycznia 2018 r.
  • 30 kwietnia 2018 r. (6-latki)
  • 28 maja 2018 r.